مزایای جاروی مرکزی – جارو برقی مرکزی

مزایای جاروی مرکزی

مزایای جاروی مرکزی ، بیماران مبتلا به آسم و آلرژی

مزایای جاروی مرکزی  از جمله کمک به بهبود آلرژی در بیماران مبتلا می‌باشد.

این نوع افراد با توجه به شرایط حاد و حساس جسمی همیشگی خود ، جهت حفظ سلامتی و دوری از اختلالات تنفسی

و پوستی و … باید از قرارگرفتن در معرض هوای آلوده و گرد و غبار و خاک خودداری کنند.

جاروی مرکزی به دلیل داشتن مخزن در فضایی خارج از ساختمان، توانسته مشکل پراکندگی گردو غبار در هوا

و همچنین مشکل سروصدای هنگام جارو کشیدن را رفع کند.

جاروهای برقی معمولی که در حال حاضر استفاده از آن متداول است در زمان استفاده ، 70% از خاک و غبار و مکش کرده را بواسطه عمل دمش ، در هوا پراکنده کرده و این گرد و غبار به مدت 3 ساعت در هوای محیط زندگی و یا کار بصورت معلق باقی مانده و سپس فروکش می‌کند. ( 3 ساعت پس از هربار استفاده از جاروی برقی معمولی به روی میز و لوازم منزل نگاه کنید غبار حاصله قابل مشاهده است ) این میزان گرد وغبار معلق در هوا برای این افراد می تواند خطر بالقوه باشد و مشکلات تنفسی  و حتی پوستی این افراد تشدید می یابد . لذا بخش مهمی از متقاضیان جاروی برقی مرکزی را بیماران مبتلا به آسم و آلرژی تشکیل می دهند.

مطالب مرتبط

جاروی مرکزی راتیکا

فروشگاه جارو مرکزی