تفاوت‌ جارو مرکزی و جاروبرقی معمولی

تفاوت جارو مرکزی و جاروبرقی معمولی

تفاوت جارو مرکزی و جاروبرقی معمولی

تفاوت جارو مرکزی و جاروبرقی معمولی که اساساً قابل طرح می باشد  ؛

جارو مرکزی باعث افزایش قیمت ملک در هر متر مربع می گردد.

بعنوان یک امتیاز و آپشن در ساختمان مطرح است.

مشکلات برخورد با در و دیوار ، مبل و سایر لوازم موجود در منزل و بوجود آمدن خسارت با استفاده از سیستم جارو مرکزی بکلی از بین می‌رود.

خرابی و قطع و وصل کابل و دوشاخه و رابط برق و… را ندارد.

هم بعنوان جارو قابل استفاده است و هم تهویه کننده هوای محیط تهویه مرکزی.

در جاروی مرکزی امکان استفاده همزمان چند نفر از یک دستگاه وجود دارد.

قابلیت استفاده و یا عدم استفاده از کیسه و نایلون زباله را دارد.

دارای نازل مکش برای کاربردهای مختلف می باشد.

مطالب مرتبط

سیستم جارو مرکزی

جارو برقی مرکزی