اطلاعیه شرکت جاروهای مرکزی آپامه

اطلاعیه-شرکت-جاروهای-مرکزی-آپامه

با نام و یاد خدا ؛ پیرامون شعار ارزشمند مقام معظم رهبری

، و در جهت پیشبرد اهداف این شعار شرکت جارومرکزی آپامه در تلاش است تا با تولید محصولات درجه یک و با کیفیت در زمینه صنعت ساختمان سازی و مدرنیته

عالی ترین ها را تقدیم جامعه ایرانی و حتی فراتر از مرزهای کشور عرضه نماید.